تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۰ | 23:45 | نویسنده : ابوالفضل

دلتنگم اما تو را طلب نمیکنم...نه اینکه بی نیازم ... صبورم.. "

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
این روزها آب وهوای دلم آنقدر بارانی ست
که رخت های دلتنگیم را فرصتی برای خشک شدن نیست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
امروز... انگار کسی آمد...
و هوای دلتنگی ات را هی در آسمان اتاقم پاشید ... و تو نبودی......ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه یکم شهریور ۱۳۹۰ | 16:10 | نویسنده : ابوالفضل


بی انصاف...
من برای داشتنت دلی رو به دریا زدم که از اب واهمه داشت


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عجیب است دریا ، همین که غرقش میشوی پس میزند تو را ، مثل تو !


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نگران اشک‌هایم نباش !
از لبخندم بترس
که معنایش اشک‌های فردای توست............!ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه یکم شهریور ۱۳۹۰ | 16:7 | نویسنده : ابوالفضل

سكوت دردناكترین پاسخ من به بی وفایی های توست!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
یاران به خدا که بی وفایی مکنید با عاشق دلخسته جدایی مکنید
یا آن که وفا می کنید تا آخر یا آنکه از اول آشنایی نکنید

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  بی و فایی کردی و گفتی نفرین میکنی ؟
گفتم نه ...فقط از خدا می خواهم که هیچ کس اندازه من دوستت نداشته باشه....
هنوزم از خدا می خواهم که هیچ کس اندازه من دوستت نداشته باشه.....ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه یکم شهریور ۱۳۹۰ | 16:3 | نویسنده : ابوالفضل
چه خوب آمدی صفا کردی چه عجب شد که یادی از ماکردی؟

 بی وفایی مگر چه عیبی داشت که پشیمان شدی وفا کردی؟


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
مگر غیر از وفا از من چه سر زد

 كه دل را بی وفا خواندی و رفتی

 مگرغیراز نگاهت به چشمانم كه درزد

 كه از ناز چشم خود ازدل گرفتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


گمان كردم كه با من همدل و همراه و همدردی ، به مردی با تو پیوستم ندانستم كه نامردیادامه مطلب